Eskişehir

psikolog psikoterapist
Furkan Akgözlü

Psikiyatr psikiyatri psikiyatrist ,
Psikolog,Psikolojik danışmanlık,Psikoterapist,Psikoterapi kavramları hakkında.

 

Psikoterapi  nedir ?  

Psikiyatri

insanların 
duygu düşünce ve davranışlarındaki 
sapmaları teşhis ve tedavi eden bir bilim dalıdır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikiyatri


Psikiyatrinin

bu duygu ve düşüncelerdeki sapmaları inceleyen kolu  

psikoloji olup,
uzman olan ve aynı zamanda

bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. 

Psikologlar,

beynin ortaya çıkan özelliklerini 
ve bu ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri anlamaya çalışırlar.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji

Psikoterapi  
ruhsal sorunların

ilaç kullanılmadan

SÖZEL İLETİŞİM YOLUYLA

yani 
Ruhsal yolla tedavi etme şeklinde

tanımlanabilir. 

İngilizce

PSYCHOTERAPY kelimesinden yola çıkarsak,
bu terimin iki kelimeden oluştuğunu görürüz. 
PSYCHO kelimesi

PSYCHE yani CAN ve RUH anlamına gelmekte

iken,
Terapi kelimesi

bir hastalık yada bozukluğun
tedavisi demektir. 

Bu iki kelimenin

oluşmasından ortaya çıkan PSİKOTERAPİ kelimesi
RUHSAL TEDAVİ anlamına gelmektedir.


Psikoterapi

ruhsal hastalıkların

sözel yolla İLAÇ KULLANMADAN,
belirli bir disiplin olarak ,bir kavram çerçevesinde

yapılandırılmış  
çeşitli kuramların ve tekniklerin kullanıldığı
uygulamalardır.

Psikoterapi  uygulamalarında
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

veren profesyoneller


PSİKİYATRİST/ PSİKOLOG / PSİKOLOJİK DANIŞMAN,

kişinin duygu düşünce ve davranışlarının
farkına varmasına ve yaşadığı ruhsal sorunların

nedenselliğini anlamasına olanak sağlar, 


kişinin yaşadığı sorunların

üstesinden gelmesi konusunda
kişiye yardımcı olur,


içgörü kazanmasını sağlar ve sorunların

üstesinden gelmesi konusunda
kişiye çeşitli beceriler k

azandırır.

Çok çeşitli ve etkili Psikoterapi türleri vardır.


Bunlara örnek olarak  
PSİKANALİTİK TERAPİLER PSİKODİNAMİK TERAPİLER,

VAROLUŞÇU TERAPİLER,
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER, KİŞİLERARASI TERAPİLER,

GESTALT TERAPİLER,
SİSTEMİK TERAPİLER
verilebilir.  

TERAPİST / PSİKOLOG


danışanın ihtiyacına göre

bir seçim yapar ve çeşitli Psikoterapi yaklaşımları
uygular.

Psikoterapi
kaygı bozuklukları, depresyon, bağımlılıklar,

ilişki sorunları,
kişilik bozuklukları, çift ve aile sorunları  gibi

bir çok sorunun tedavisinde
yaygın olarak

kullanılmaktadır.

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN
  • Instagram
  • Facebook
  • Pinterest