ESKİŞEHİR -PSİKOLOG

   AİLE TERAPİSİ-ESKİŞEHİR

   Bu terapi yöntemi 
   bazen tüm aile,

   bazen aile üyelerinin bir kısmı ile

   bazen de yalnız bir kişiyle aile sistemi üzerine yapılır. 

   Böyle bir terapi çoğu zaman bireylerin 
   birbirlerini ve aile ilişkilerini anlamalarını sağlar. 


   Ayrıca aile bireylerinin

   kendi aralarındaki etkileşiminden yola çıkarak

   problemle ilişkileri incelenir.

   Burada amaç,

   ailede bir kişiyi suçlamak ya da

   problemli görmek yerine, 
   aile sisteminde problemin devam etmesine

   neden olan döngüleri tespit etmek

   ve bunları değiştirmektir.

   Aile terapisi, 
   gerektiğinde aile içindeki dinamikleri incelemek

   ve düzeltmek, 


   gerektiğinde de

   süreğen rahatsızlıkları olan 
   bireylere destek amaçlı yapılır.

   Aile terapisi, 
   aile üyelerinin uzlaşarak

   birbirlerine yardım etmesine olanak sağlar. 


   Aile içinde her bireyin

   farklı yanlarını kabul edip,

   beraber yaşamanın dengesini sağlamaya odaklanır.

   Aile içindeki 
   ikili ilişki güçlükleri, 
   sorumlulukların paylaşımına ilişkin problemler 
   ya da

   sadece bir üyenin yaşadığı problemin, 
   ailenin diğer üyelerini de etkilemesi 
   (panik atak, hayvan fobisi, öfke kontrolü,

   depresyon vb.) olarak gösterilebilir. 

   Yine ailenin yaşadığı her tür travmada 
   (kayıp, iflas, kaza vb.)

   aile terapisinin çalışma alanları içerisinde 
   yer alır.