PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Paranoid Kişilik bozukluğu,

kişinin çevreye uyumunu, günlük işlevselliğini bozan, kendinde gerilim- kaygı hali oluşturup, 
içinde yaşanılan kültürün beklentilerinden sapma gösteren,

süreklilik taşıyan bir hal alması durumunda

bahsedilen bedensel, 
düşünsel ve ruhsal özelliklerdir.

Kişilik bozukluğunda

söz konusu örüntünün kişi tarafından

kullanılma sıklığı, seviyesi ve yaşamındaki 
işlevsellikte bozulmaya neden olması

tanı için önem taşır. Bu nedenle kişilik bozukluğunu düşündüğümüzde öncelikle 
kendimize kişi ile ilgili şu soruları sormamız gerekir :

Hangi durumsal koşullar

benim/ arkadaşımın/ akrabamın davranışlarını

etkiliyor olabilir ?


Gözlediğim davranışlar

uzun süreli bir davranış örüntüsünün parçası mıdır

yoksa yalnızca zaman zaman mı

ortaya çıkıyor ?


Gözlediğim davranışlar

benim/ diğerlerinin hayatları üzerine

bozucu etkisi var mıdır ?


Kültür içinde uyumlu sayılabilecek

ölçütlerle bağdaşıyor mu?

Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğunda,

kişiler yoğun ve diğerlerine karşı haklı çıkarılamayan güvensizlik hissederler, 
diğerlerinin sadakatini ve güvenirliğini

sürekli sorgularlar, yaşadıkları durumları çok fazla inceler 
ve sıklıkla diğer insanların fark edemediği ayrıntıları

fark ederler.

Yakaladıklarını düşündükleri ipuçlarının

anlamını abartırlar 
ve insanların “gerçek “niyetlerini

keşfetmek için çok zaman harcarlar.

Aynı zamanda eleştirilere

çok duyarlıdırlar ve genelde

şüphe duydukları durumları yanlış yorumlama eğilimindedirler.

Paranoid kişilik bozukluğunun

genel popülasyondaki oranın

%0.5-5.6 arasındadır.