PSİKOLOG

KİŞİLİK SORUNLARI ESKİŞEHİR PSİKOLOG

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bu kişilik bozukluğuna sahip kişilerin 
çocukluk döneminde aşırı korunan, özerklik ve girişim yetileri kısıtlanarak büyütülen kişiler olduğu gözlenmiştir. 
Bağımlı kişilik bozukluğunda kişi kendisi için karar vermekte zorlanır, başkalarının öğüt ve desteği ile karar verebilir. 
Kişi yalnızca ilişkiler yardımıyla işlev görebilir. Çevresinde kendisine bakan, koruyan, destek olan, karar veren bir kişi olmazsa 
kendisini güvensiz ve tedirgin hisseder. Sorumluluk alırken başkalarına ihtiyaç duyar.

Bu kişilik bozukluğunda derinden reddedilme ve terk edilme korkusu sürekli olarak mevcuttur. 
Başkalarının desteği için hoşlarına gitmeyecek şeyleri yapabilirler. Bu kişiler için sorumluluk almayı 
ve özerk karar vermeyi gerektiren işlerden çok denetim sağlayan koruyucu iş yerleri uygundur. 
Bağımlı kişilik bozukluğuna komorbid majör depresyon 
ve kronik anksiyete eşlik edebildiği gözlenmiştir.