ÖZGÜL FOBİ

En son güncellendiği tarih: Eki 1


ÖZGÜL FOBİ ESKİŞEHİR PSİKOLOG FURKAN AKGÖZLÜ

Kişinin gerçek anlamda korkulacak bir durum olmamasına rağmen

bir nesneden veya durumdan

orantısız ve yoğun şekilde korkmasıdır.


Kişi korktuğu nesne ile karşılaşması durumunda

aşırı tepki verir, bu sebeple korkulan nesne ile karşılaşma kaygısı taşır,

kaçınma davranışları gösterir, kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir,

gündelik yaşamında aksamalara sebep olabilir.


Fobisi olan kişi korku duyduğu nesne ile karşılaşınca kalp atış hızında artma,

nefes alış verişte hızlanma, terleme gibi fizyolojik tepkiler gösterir,

kontrolü kaybedeceği hissi, paniğe girme durumu yaşar.


Uyaranın yakınlığı,

kişinin korktuğu durumdan kaçmasının

mümkün olup olmamasi ile ilgili düşünceler

kişinin duyduğu korkunun şiddetini

etkiler.


#eskişehir#psikologeskişehir#psikoloji#psikolog#eskişehirpsikolojikdanışman#eskişehirpsikolog#fobi#fobiler#özgülfobi#kaygı#korku

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
 RANDEVU VE DANIŞMA İÇİN 
0 506 974 50 30

© 2020 by Psikolog:Furkan Akgözlü