BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR ?

En son güncellendiği tarih: Eki 1


BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ ESKİŞEHİR PSİKOLOG FURKAN AKGÖZLÜ

Bilişsel Davranışçı Terapi ; Psikiyatrist Aaron T.Beck tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi ekolüdür. BDT her duygunun önünde bir düşünce olduğunu, kişilerin yaşadıkları ruhsal sorunların dış dünyadaki sorunlar veya olaylar değil bu olaylar hakkındaki düşünce şekillerinden, onları nasıl yorumladığımızdan ve olaylar karşısında ne tarz tepkiler verdiğimizden kaynaklandığı görüşünü benimser. Yaşanılan sorunların bilişsel çarpıtmalardan, olumsuz işlevsiz otomatik düşüncelerden, afonksiyonel şemalardan kaynaklandığını ve bunların düzeltilmesi halinde sorunlarında ortadan kalkacağı tarzında bir yaklaşım içerir. BDT etkinliği birçok klinik çalışmada kanıtlanmış, kısa süreli çözüm odaklı, terapistin ve danışanın aktif katılımda olduğu bir psikoterapidir.


#eskişehir#eskişehirpsikolog#psikolojikdanışmanlık#psikolog#psikoloji#bdt#bilişselterapi#davranışçıterapi#depresyon#okb#obsesifkompulsifbozukluk#anskiyetebozukluğu#fobi#sosyalfobi#eskişehirpsikolojikdanışman

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
 RANDEVU VE DANIŞMA İÇİN 
0 506 974 50 30

© 2020 by Psikolog:Furkan Akgözlü