top of page

10 TEMEL PSİKOLOJİ DİSİPLİNİ''Psikolog Furkan Akgözlü''

Güncelleme tarihi: 14 May 2021


 <img src="eskişehir-psikolog-furkan-akgözlü.webp" alt="eskişehir psikolog furkan akgözlü kilo takıntısı pisikolojik destek"/>
10 TEMEL PSİKOLOJİ DİSİPLİNİ ESKİŞEHİR PSİKOLOG FURKAN AKGÖZLÜ
  1. Anormal Psikoloji: Bu alan, akıl sağlığındaki anormal davranışlara yaklaşır. Araştırma, anksiyete, depresyon gibi psikolojik bozukluklar ve yeme bozuklukları ve travma sonrası stres gibi akıl hastalıkları ile ilgileniyor. Psikoterapistler, klinik psikologlar ve çeşitli danışmanlar ve terapistler doğrudan bu alanda çalışmaktadır.

  2. Bilişsel Psikoloji: Algılama, dikkat, düşünme, akıl yürütme, problem çözme, hafıza, dil ve duygu gibi konular, içsel zihinsel durumlara bakan bilişsel psikolojinin merkezinde yer alır. Bilişsel psikoloji birincil olarak bir araştırma alanıdır, ancak bazı profesyoneller işletmeler için danışır.

  3. Gelişim Psikolojisi: Bu alandaki araştırmalar, yaşam boyunca meydana gelen bilişsel, duygusal ve sosyal değişikliklerden oluşur. Bazı gelişim psikologları Head Start gibi müdahale programlarının etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olsalar da, bu öncelikli olarak araştırma yapan başka bir alandır.

  4. Eğitim Psikolojisi: Bu alan, öğrencilerin nasıl öğrendiklerine, psikolojiyi öğretmeye ve üstün yeteneklilik, öğrenme güçlükleri gibi çok çeşitli eğitim sorunlarına ve ebeveynlerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrenci sonuçlarını nasıl iyileştirebileceklerine yaklaşır.

  5. Sağlık Psikolojisi: Sağlık psikolojisi, belirli psikolojik, davranışsal ve kültürel faktörlerin fiziksel sağlık ve hastalığa nasıl katkıda bulunduğunu anlamaya çalışır. Sağlık psikologları sağlıklı davranışları teşvik eder ve hastalıkları ve hastalıkları önleme ve tedavi etme üzerinde çalışır; sağlıkla ilgili sorunlar sigarayı bırakma, stres yönetimi, kilo yönetimi ve beslenmeyi içerebilir.

  6. Endüstriyel - Örgütsel Psikoloji : Bu alan psikolojik ilkeleri işyerine uygular. Araştırma, üretkenliği, verimliliği, motivasyonu ve diğer gerçek dünya sorunlarını iyileştirmeye odaklanmıştır. Önemli bir alt alan, insanların belirli ürünler ve makinelerle çalışma şeklini geliştirmek için insan-bilgisayar etkileşimlerine bakan insan faktörleri.

  7. Nöropsikoloji: Nöropsikoloji, sinir sisteminin psikolojik etkilerini incelemek için psikolojiyi nöroloji ile birleştirir. Örnek araştırma soruları, beyin kimyasının (yaralanma, çevresel faktörler veya hormonlar nedeniyle) değiştirilmesinin zihinsel sağlığı ve davranışı nasıl etkilediğini içerebilir.

  8. Kişilik Psikolojisi: Bu alan, insanları benzersiz kılan bireysel farklılıkları inceler. Kişiliklerin nasıl geliştiğine ve farklı insan türlerinin nasıl sınıflandırılacağına ışık tutmak için kalıplar, duygular ve davranışlar bireysel bir bakış açısıyla analiz edilir. Psikanalitik, davranışçı ve hümanist teoriler gibi bir dizi kişilik teorisi ortaya çıktı.

  9. Sosyal Psikoloji: İnsanların düşünceleri, davranışları ve duyguları başkalarından nasıl etkilenir? Sosyal psikoloji, bu tür soruları yanıtlamaya çalışır. Bu alan, bireyi diğer insanların varlığıyla (veya algılanan mevcudiyetiyle) ilişkili olarak analiz ederek psikoloji ve sosyoloji arasındaki boşluğu kapatır. Sosyal psikoloji, sözel olmayan iletişim, liderlik, sosyal etkileşimler, grup davranışı ve karar verme üzerindeki sosyal etkiler gibi konulara bakar.

  10. Spor Psikolojisi: Bu alan, psikolojik konular ile spor, egzersiz ve fiziksel aktivite arasındaki ilişkiyi inceler. Bazı profesyoneller, profesyonel sporculara ve antrenörlere motivasyon ve performans konusunda yardımcı olurken, diğerleri insanların sağlıklarını iyileştirmek için egzersiz ve sporu kullanmalarına yardımcı olabilir.

eskişehir psikolog psikoterapist psikoterapi önerileri


Eskişehir Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Psikolog Furkan Akgözlü


Eskişehir Psikolog Randevu

0 5069745030


Online Psikolog Randevu

0 5069745030


,#onlinepsikologeskişehir, #onlinepsikolog ,#psikologarıyorum

,#eskişehireniyipsikolog, #uzmanpsikologeskişehir , #psikolograndevu

,#eskişehirpsikologtavsiye, #psikolograndevueskişehir,#eskişehiruzmanpsikolog

252 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page