OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

En son güncellendiği tarih: Eki 1


OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ESKİŞEHİR PSİKOLOG FURKAN AKGÖZLÜ

Kişinin aklına

istemsiz ve tekrarlayan şekilde gelen,

benliğe yabancı ego distonik ve kişinin iradesi ile

zihninden uzaklaştıramadığı sıkıntı verici,

kötü birşeyler olacağı ile ilgili rahatsızlık veren yineleyici düşüncelere, imajlara obsesyon (takıntı) adı verilir,


kişi bu düşünceleri düşünmemeye önemsememeye çalışır.

Kişinin obsesyonların yarattığı sıkıntıdan dolayı herhangibir haz amacı olmaksızın, sıkıntısını azaltmaya yönelik bir tepki olarak

kendini yapmaktan alıkoyamadığı, kişide geçici bir rahatlama sağlayan

yineleyici davranışlara

(el yıkamak, belli sayılarda dua etmek, kontrol etmek,toplamak biriktirmek gb) kompulsiyon (zorlantı) denir.


Kişi bunların

mantıksız, anlamsız olduğununun farkındadır fakat

ritüel tarzındaki kompulsiyonlarını yapmaktan kendini alamaz,

takıntılara direnmeye, onları baskılamaya çalıştıkça bunlar artar .


Yaygın olarak görülen obsesyonlar arasında

sayma, bulaşma, cinsel veya dini içerikli, kendine veya başkalarına zarar verme gibi obsesyonlar gösterilebilir.


OKB kişide belirgin bir sıkıntıya neden olur,

gündelik vaktinin çoğunu alabilir, işlevsellikte, sosyal ve çalışma hayatında sorunlara neden olabilir.


#eskişehirpsikolog#psikologeskişehir#okb#obsesifkompulsifbozukluk#obsesyon#kompülsiyon#takıntı#zorlantı#takintizorlantibozuklugu#kompulsif

6h

7 görüntüleme
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
 RANDEVU VE DANIŞMA İÇİN 
0 506 974 50 30

© 2020 by Psikolog:Furkan Akgözlü