TRAVMALAR

ESKİŞEHİR PSİKOLOG

PSİKOLOJİK TRAVMA 

Travma, 


Günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, 
sadece stres düzeyini arttıran olaylara verdiğimiz ad olarak bilinmektedir. 


Buna karşın, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen,

dehşet, kaygı ve panik yaratan, 
kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanabilmektedir. 


Yaşanmış bir trafik kazası, bir doğal afet (deprem, sel, vb.), taciz, daha zorlayıcı bir yaşantı, 
onbeş yıllık evlilikte atılmış ilk tokatta travmaya bir örnek oluşturabilmektedir.

Travma Zeminleri ve Tepkiler


Kişi gerçek bir tehditle karşılaştığını algılamış,

fiziksel zarara maruz kalmış veya buna tanık olmuş, 
bu esnada da aşırı derecede korku, çaresizlik ve dehşet hissetmişse,

bu durum kişi için travmatik bir yaşantı olarak tanımlanabilmektedir.

Diğer bir deyişle bir olayda;

Yaşama karşı tehdit algılama
Vücudun bütünlüğüne karşı tehdit algılama
Sevdiklerimize karşı tehdit algılama
İnanç sistemlerimize karşı tehdit algılama söz konusu ise bu olay kişi için travmatik bir yaşantıdır.


Bu tür olaylarda kişilerde genellikle gücü kötüye kullanma, duyulan güvene ihanet etme, 
tuzağa düşme, çaresizlik, acı, kafa karışıklığı ve/veya kayıp söz konusu olabilmektedir. 


Bu oldukça geniş tanım, içeriğinde hem tek seferlik olaylar (kazalar, doğal afetler, 
suçlar, ameliyatlar, ölümler, vb.) hem de tekrarlayan ve süregiden olaylar 
(çocuk istismarları, çocuk ihmalleri, savaşlar, şiddet içeren ilişkiler, vb.) bulundurmaktadır. 


Dikkat edilmesi gereken nokta,

olayın travmatik olup olmadığı kararının olaya maruz kalanlara ait olmasıdır. 


Trafik kazası geçirmiş iki kişiden biri,

bu yaşantıda fiziksel bütünlüğüne bir tehdit algılamamış ise bu olay 
onun için travmatik olmakta; aynı kazayı yaşamış ikinci kişi, 
bu olayı hayatını tehdit eden bir felaket olarak algılamış ise kaza bu kişi için

travmatik bir olay niteliği kazanmaktadır. 


Psikolojik travma,

olayı yaşayan kişinin algısı ve değerlendirmesi doğrultusunda tanımlanmıştır.